APIE MUS

VU Rašytojų klubas – Vilniaus universiteto Studentų atstovybės dalis.
 
Klubo tikslas yra ne tik suburti rašančius žmones, tačiau ir skatinti labiau domėtis literatūra, pažvelgti į ją kaip į neatsiejamą meno visumos dalį integruojant ją į atitinkamos epochos dailės, muzikos, teatro, kino kontekstus bei pamatyti literatūrą iš kūrėjo, kritiko, skaitytojo ir klausytojo pusės.
 
VU Rašytojų klubo nariai rengia atviras paskaitas apie įdomiausius literatūrinius judėjimus ir ryškiausius pasaulinės ir lietuvių literatūros kūrėjus. Paskaitų metu pasakojama savo laiku dažniausiai itin kontroversiškai vertintų kūrinių atsiradimo istorija ir jų aktualumas šiandien. Jose literatūra bandoma pateikti sujungiant ją su filosofine mintimi, istoriniu kontekstu, tiksliaisiais mokslais, jei šie dalykai kūrinio atsiradimui ar autoriaus idėjomis turėjo reikšminę įtaką.
 
Taip pat klubo nariai rengia atvirus ir uždarus savo kūrybos skaitymo renginius, organizuoja susitikimus su rašančiaisiais, rašo straipsnius literatūrinėmis temomis. Kartą per mėnesį rengia diskusijas, pasirinkę konkrečią temą, kūrinius ir meno judėjimą. Diskusijų metu aptariami skaityti kūriniai, jų autorius, literatūriniai, filosofiniai kontekstai, nagrinėjama socialinė problematika. Aptariamos skaitytų kūrinių ekranizacijos, jei tokios yra. Analizuojama kūrinių svarba ir aktualumas šiandien. Šiais metais taip pat planuojama surengti literatūrinius debatus, orientacines varžybas literatūrai reikšmingomis Vilniaus miesto vietomis. 

VU Rašytojų klubo vadovas – Vincentas Klipčius.

VU Rašytojų klubo tinklaraštį koordinuoja Akvilė Venckutė.


 

Susisiekime:

rasytojai@vusa.lt

Create your website with WordPress.com
Pradėkite
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close